Tegemoetkoming kosten kinderopvang

Krijg je een uitkering van de gemeente Hattem? En volg je een traject naar werk of inburgering? Dan kun je een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor kinderopvang.

Voorwaarden

Een deel van de kosten van kinderopvang kun je terugkrijgen van de Belastingdienst. De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van je inkomen. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kun je in aanmerking komen voor een extra gemeentelijke tegemoetkoming.

Je hebt recht op een tegemoetkoming wanneer jij en/of je partner:

  • een bijstandsuitkering ontvangt en via ons gebruikmaakt van een re-integratietraject.
  • jonger bent dan 18 jaar en een opleiding volgt.
  • staat ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling.

De hoogte van de tegemoetkoming

De Belastingdienst betaalt een deel van de kosten voor kinderopvang. De gemeente kan deze vergoeding aanvullen tot 100%. Hierbij gaan we uit van de volgende maximale tarieven voor opvang (tarieven 2023):

  • Kinderdagverblijf: € 8,97 per uur;
  • Buitenschoolse opvang: € 7,72 per uur;
  • Gastouderopvang: € 6,73 per uur.

Is de kinderopvang duurder? Dan moet je de rest zelf betalen.

Aanvragen

Je kunt de tegemoetkoming online aanvragen met je DigiD.

Tegemoetkoming kosten kinderopvang aanvragen

Liever niet online? Vul dan onderstaand formulier in en stuur het naar Gemeente Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem.

Tegemoetkoming kosten kinderopvang schriftelijk aanvragen (pdf 276 kb)

Meer informatie

Weet je niet zeker of je de tegemoetkoming kunt krijgen? Of wil je eerst meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Als je kinderopvang nodig hebt omdat je een sociaal medische indicatie hebt, dan kun je een aanvraag bijzondere bijstand doen.

Hulp bij het invullen van het aanvraagformulier

Heb je hulp nodig bij het invullen van het (online) aanvraagformulier? Dan kun je contact opnemen met Op KO€RS. Dit is een dienst van Stichting Welzijn Hattem. Op KO€RS ondersteunt je onder andere bij het invullen van formulieren. Kijk voor meer informatie en contactgegevens op www.swhattem.nl/opkoers.