Tegemoetkoming kosten kinderopvang

Krijgt u een uitkering van de gemeente Hattem? En volgt u een traject naar werk of inburgering? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor kinderopvang.

Als u kinderopvang nodig hebt omdat u een sociaal medische indicatie hebt, dan kunt u een aanvraag bijzondere bijstand doen.

Tegemoetkoming kosten kinderopvang aanvragen met uw DigiD

Tegemoetkoming kosten kinderopvang schriftelijk aanvragen (pdf 276 kb)

De hoogte van de tegemoetkoming

De Belastingdienst betaalt een deel van de kosten voor kinderopvang. De gemeente kan deze vergoeding aanvullen tot 100%. Hierbij gaan we uit van de volgende maximale tarieven voor opvang (tarieven 2022):

Kinderdagverblijf: € 8,50 per uur;
Buitenschoolse opvang: € 7,31 per uur;
Gastouderopvang: € 6,52 per uur.

Als uw kinderopvang duurder is, moet u de rest zelf betalen.

Meer informatie

Weet u niet zeker of u de tegemoetkoming kunt krijgen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Hulp bij het invullen van het aanvraagformulier

Hebt u hulp nodig bij het invullen van het (online) aanvraagformulier? Dan kunt u contact opnemen met Op KO€RS, een dienst van Stichting Welzijn Hattem. Op KO€RS ondersteunt u onder andere bij het invullen van formulieren. Kijk voor meer informatie en contactgegevens op www.swhattem.nl/opkoers.