Teus van Hattum

“In mijn privé-situatie werd ik geconfronteerd met de kennelijk lastige uitvoering van de zorg, daarom heb ik mij aangemeld als lid van de Adviesraad Sociaal Domein. Graag lever ik mijn bijdrage aan het sociaal maatschappelijk leven. Mijn werkervaring in handhaving en juridische toetsing van beleid en uitvoering zet ik in voor de Adviesraad. Lidmaatschap van de Adviesraad brengt mij meer kennis op de gebieden uit het sociaal domein. Ik maak kennis met mensen met andere expertises waarvan ik kan leren en waar ik mijn voordeel mee doe. Daarnaast geeft deelname aan de Adviesraad mij meer inzicht in het functioneren van het gemeentelijk en politiek apparaat en de daarbij voortdurende zoektocht naar optimalisatie in de relatie gemeente-inwoner”.