Rudy Eghuizen

“Als geboren en getogen Hattemer sta ik in contact met veel verschillende Hattemers. Ik zet mij graag in voor deze geweldige stad en haar inwoners. In mijn omgeving ken ik mensen die gebruikmaken van bijvoorbeeld Wajong voorzieningen, mantelzorg geven en werkzaam zijn in de ouderenzorg. Voor deze groepen mensen hoop ik een spreekbuis te zijn. En de gemeente praktisch advies te kunnen geven over de uitvoerbaarheid van haar beleid. Het bereiken van de juiste doelgroepen en het toegankelijk maken van de diensten van de gemeente vind ik belangrijk. Ik probeer een schakel te zijn tussen jong en oud. En probeer mij vooral te richten op de zaken die van invloed zijn op de jongere inwoners van de gemeente Hattem”.