Erna Klok

“Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein wil ik dat het gemeentelijk beleid zo helder en leesbaar mogelijk wordt verwoord. En dat de uitvoering ook helder en duidelijk is. Door mijn werk bij een welzijnsinstelling in een andere gemeente heb ik ervaring met het uitvoeren van het beleid. Maar zeker ook met inwoners die daar mee te maken hebben. Ik merk waar en waarom dingen wel of niet goed gaan. Binnen de Adviesraad breng ik de dagelijkse realiteit mee waar inwoners mee kunnen worstelen. Door mijn lidmaatschap raak ik meer en meer betrokken bij de gemeente waar ik nog niet zo lang woon”.