Vragen en antwoorden over de Gemeentepolis Hattem

Wat is de Gemeentepolis?

De Gemeentepolis is een zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. De polis bestaat uit een basisverzekering in combinatie met een aanvullende verzekering. De dekking van de aanvullende verzekering is vaak uitgebreid met extra vergoedingen. De premie is lager omdat de gemeente Hattem een bijdrage in de premie geeft. De zorgverzekeraar biedt ook korting.

Kom ik in aanmerking voor de Gemeentepolis?

In de gemeente Hattem kan dit als je inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm (inclusief vakantiegeld). De gemeente doet geen vermogenstoets.

Onderstaande bedragen zijn de huidige normbedragen.

Norm alleenstaande / éénoudergezin:
Jonger dan de AOW Leeftijd: € 1.540,60
Ouder dan de AOW Leeftijd: € 1.710,91

Norm echtpaar / samenwonend:
Jonger dan de AOW Leeftijd: € 2.200,85 (inkomen van jou en je partner gezamenlijk)
Ouder dan de AOW Leeftijd: € 2.318,78 (inkomen van jou en je partner gezamenlijk) 

Welke gemeentepakketten biedt Aevitae in Hattem aan?

Je kunt kiezen tussen drie verschillende gemeentepakketten:

  1. Gemeentepolis Start – dit is een pakket met lage premie en minder dekking. Als je voor dit pakket kiest, kun je ook nog het verbruikte eigen risico door de gemeente laten vergoeden. Dit moet je dan nog wel aanvragen;
  2. Gemeentepakket Plus – de premie van dit pakket is hoger maar het heeft ook meer dekking. In dit pakket is ook het eigen risico meeverzekerd;
  3. Gemeentepakket Uitgebreid – Dit pakket biedt de meeste dekking maar heeft ook de hoogste premie. Ook bij dit pakker is het eigen risico meeverzekerd. 

Voor alle pakketten geldt dezelfde basisverzekering. 
Bij een goedkoper pakket met minder dekking loop je het risico dat je zorgkosten maakt die je zelf moet betalen. Bij een wat duurder pakket ben je vaak beter verzekerd tegen zorgkosten. Je betaalt wel meer premie.

Welke dekkingen bieden de pakketten van de Gemeentepolis precies?

  • Je hebt toegang tot extra vergoedingen voor onder andere brillen, fysiotherapie, tandartskosten en de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp.
  • Eigen risico is meeverzekerd in de pakketten Plus en Uitgebreid (en bij pakket Start via de gemeente).

Voor een volledig overzicht van de vergoedingen, inclusief beschrijving kun je kijken op www.gezondverzekerd.nl of in de brochure van Aevitae. Ook kun je voor meer informatie contact opnemen met Aevitae op telefoonnummer 088- 3535763 of het dekkingsoverzicht uit de brochure bekijken.

Hoe kan ik me aanmelden voor de Gemeentepolis?

  • Ga naar de website: www.gezondverzekerd.nl/hattem. Hier zie je de verzekeringen die de gemeente aanbiedt.
  • Je kunt de keuzehulp invullen om het juiste pakket te kiezen of je kunt klikken op de knop ‘aanmelden’ bij het pakket dat je graag wilt afsluiten.

Voert Aevitae een medische toets/keuring uit bij nieuwe deelnemers?

Nee.

Word ik met een premie betalingsachterstand geaccepteerd voor de Gemeentepolis?

Nee, als je een premieachterstand hebt, zal je verzekeraar je niet laten gaan. Overstappen is dan niet mogelijk. Heb je een betalingsachterstand, neem dan contact op met je huidige verzekeraar voor het afsluiten van een betalingsregeling.

Wat zijn de kosten als ik mij aanmeld voor de Gemeentepolis?

Je betaalt in 2024 zelf de premie voor de basisverzekering van € 157,75 plus de premie van de aanvullende verzekering die je kiest. Doordat de gemeente afspraken heeft gemaakt met Aevitae ontvang je korting op de premie van de basisverzekering. Je krijgt korting van 10% op de aanvullende zorgverzekeringen.

Premie Start     Plus Uitgebreid
Premie basisverzekering 2024 inclusief korting € 157,75 € 180,27 € 204,98

Wat als ik een hoger inkomen krijg?

De Gemeentepolis wordt tussentijds alleen door de gemeente beëindigd wanneer je verhuist naar een andere gemeente of komt te overlijden. Ieder jaar controleert de gemeente of deelnemers nog voldoen aan de inkomenseis. Deze controle is ieder najaar. Let op: de zorgverzekeraar kan je Gemeentepolis beëindigen als je niet op tijd de premie betaalt.  

Voldoe je niet meer aan de inkomenseis? 

Dan wordt de Gemeentepolis per 1 januari van het jaar daaropvolgend beëindigd. Je kunt dan, in overleg met je zorgverzekeraar, een andere aanvullende zorgverzekering afsluiten.

Wat als ik als deelnemer ga verhuizen naar een andere gemeente?

Als je gaat verhuizen naar een andere gemeente kun je niet meer deelnemen aan de Gemeentepolis van de gemeente Hattem. Op www.gezondverzekerd.nl kun je bekijken of de gemeente waar je heen verhuist een Gemeentepolis heeft. Mogelijk dat je kunt overstappen naar een andere Gemeentepolis bij de gemeente waar je naar verhuist. Neem daarom altijd contact op met je nieuwe gemeente. 

Wat zijn de precieze data voor opzeggen van de huidige verzekering?

Je moet je oude zorgverzekering vóór 1 januari opgezegd hebben. Je kunt gebruikmaken van de opzegservice van Aevitae door je aan te melden voor de Gemeentepolis via www.gezondverzekerd.nl/hattem. Zij regelen dit dan voor je.

Als ik aanvullend verzekerd ben, ontvang ik dan nog bijzondere bijstand voor medische kosten?

In beginsel geldt dat bijzondere bijstand niet mogelijk is voor kosten die onder de Zorgverzekeringswet vallen. Slechts bij dringende redenen kan er een uitzondering op deze regel gelden. Als een dergelijke situatie zich voordoet, dan kun je contact opnemen met de gemeente. De gemeente beoordeelt jouw situatie en kijkt of je in aanmerking komt voor bijzonder bijstand.

Vergoed deze Gemeentepolis ook tandartskosten?

De gemeente heeft afspraken gemaakt met de zorgverzekeraar over extra vergoedingen voor tandartskosten. Je betaalt dan bijvoorbeeld geen eigen bijdrage voor de tandarts. Of het maximale bedrag dat wordt vergoed is verruimd. Kies het aanvullende pakket van je keuze en kijk in de specificatie van de dekking wat voor jou van toepassing is.

Moet ik ook nog het verplicht Eigen Risico (€ 385) betalen als ik een Gemeentepolis afsluit?

Nee.

Hoef ik geen eigen bijdragen meer te betalen als ik een Gemeentepolis afsluit?

Zoveel mogelijk eigen bijdragen zijn opgenomen in de Gemeentepolis. Kijk op gezondverzekerd.nl naar de specificatie van de dekking.

Maakt de gemeente de premiebijdrage rechtstreeks over aan mij of aan de verzekeraar?

De bijdrage van de gemeente aan de premie van de zorgverzekering, verrekent de gemeente rechtstreeks met Aevitae. Jij betaalt aan Aevitae de premie van je zorgverzekering. Hiervan is de bijdrage van de gemeente al af. 

De premie voor mijn huidige verzekering is lager dan de Gemeentepolis van de gemeente. Hoe kan dat?

De verzekering van de gemeente bestaat over het algemeen altijd uit een basisverzekering inclusief een aanvullende verzekering met extra dekking voor bijvoorbeeld kosten voor brillen, tandarts of fysiotherapie. Het kan zijn dat je zelf op dit moment alleen een basisverzekering hebt. Hierdoor kan het zijn dat je maandelijkse premie lager is, maar wordt je geconfronteerd met extra kosten als je een bril moet kopen of naar de tandarts of fysiotherapeut gaat.

Ik zie op www.gezondverzekerd.nl/hattem dat vergoedingen ook in sterren worden uitgedrukt. Wat betekent dit?

In de dekkingsinformatie bij het pakket van je gemeente zie je op allerlei kostensoorten wat de vergoedingen van Aevitae zijn. Om de vergoedingen van meerdere pakketten te kunnen vergelijken zijn ze samengevat in sterren. Hoe meer sterren je ziet hoe beter de dekking is.