Vragen en antwoorden over de Gemeentepolis Hattem

Wat is de Gemeentepolis?

De Gemeentepolis is een zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. De polis bestaat uit een basisverzekering in combinatie met een aanvullende verzekering. De dekking van de aanvullende verzekering is vaak uitgebreid met extra vergoedingen. De premie is lager omdat de gemeente Hattem een bijdrage in de premie geeft. De zorgverzekeraar biedt ook korting.

Kom ik in aanmerking voor de Gemeentepolis?

In de gemeente Hattem kan dit als uw inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm (inclusief vakantiegeld). De gemeente doet geen vermogenstoets.

Norm alleenstaande / éénoudergezin:
Jonger dan de AOW Leeftijd: € 1.290,53
Ouder dan de AOW Leeftijd: € 1.435,16

Norm echtpaar / samenwonend:
Jonger dan de AOW Leeftijd: € 1.843,61 (inkomen van u en uw partner gezamenlijk)
Ouder dan de AOW Leeftijd: € 1.944,90 (inkomen van u en uw partner gezamenlijk) 

Welke gemeentepakketten biedt Aevitae in Hattem aan?

U kunt kiezen tussen drie verschillende gemeentepakketten:

  1. Het gemeentepakket Start – dit is een pakket met lage premie en minder dekking. Als u voor dit pakket kiest, kun u ook nog het verbruikte eigen risico door de gemeente laten vergoeden. Dit dient u dan nog wel aan te vragen;
  2. Het gemeentepakket Plus – de premie van dit pakket is hoger maar het heeft ook meer dekking. In dit pakket is ook het eigen risico meeverzekerd;
  3. Het gemeentepakket Uitgebreid – Dit pakket biedt de meeste dekking maar heeft ook de hoogste premie. Ook bij dit pakker is het eigen risico meeverzekerd. 

Voor alle pakketten geldt dezelfde basisverzekering. 
Bij een goedkoper pakket met minder dekking loopt u het risico dat u zorgkosten maakt die u zelf moet betalen. Bij een wat duurder pakket bent u vaak beter verzekerd tegen zorgkosten. U betaalt wel meer premie.

Welke dekkingen bieden de pakketten van de Gemeentepolis precies?

  • U heeft  toegang tot extra vergoedingen voor o.a. brillen, fysiotherapie, tandartskosten en de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp.
  • Eigen risico is meeverzekerd in de pakketten Plus en Uitgebreid (en bij pakket Start via de gemeente).

Voor een volledig overzicht van de vergoedingen, inclusief beschrijving kunt u kijken op www.gezondverzekerd.nl of in de brochure van Aevitae. Ook kunt u voor meer informatie contact opnemen met Aevitae op telefoonnummer 088- 3535763 of het dekkingsoverzicht uit de brochure bekijken.

Hoe kan ik me aanmelden voor de Gemeentepolis?

  • Ga naar de website: www.gezondverzekerd.nl/hattem. Hier ziet u de verzekeringen die de gemeente aanbiedt.
  • U kunt de keuzehulp invullen om het juiste pakket te kiezen of u kunt klikken op de knop ‘aanmelden’ bij het pakket dat u graag wilt afsluiten.

Voert Aevitae een medische toets/keuring uit bij nieuwe deelnemers?

Nee.

Word ik met een premie betalingsachterstand geaccepteerd voor de Gemeentepolis?

Nee, als u een premieachterstand heeft zal uw verzekeraar u niet laten gaan. Overstappen is dan niet mogelijk. Heeft u een betalingsachterstand, neem dan contact op met uw huidige verzekeraar voor het afsluiten van een betalingsregeling.

Wat zijn de kosten als ik mij aanmeld voor de Gemeentepolis?

U betaalt in 2022 zelf:
de premie voor de basisverzekering ad € 125,73 plus de premie van de aanvullende verzekering die u kiest.  Doordat de gemeente afspraken heeft gemaakt met Aevitae ontvangt u korting op de premie van de basisverzekering. U krijgt korting van 2,5% op de basisverzekering en 10% op de aanvullende zorgverzekeringen. In onderstaand overzicht ziet u wat de kosten voor u zijn:

Berekening premie Start     Plus Uitgebreid
Premie basisverzekering 2021 incl. korting € 125,73 € 125,73 € 125,73
Premie aanvullende verzekering 2021 incl. korting € 19,80 € 63,60 € 84,35
Subtotaal  € 145,53 € 189,33 € 210,08
Bijdrage gemeente Hattem  € 10,00      € 35,00 € 40,00
U betaalt  €  135,53 € 154,33 € 170,08

Wat als ik een hoger inkomen krijg?

De Gemeentepolis wordt tussentijds alleen door de gemeente beëindigd wanneer u verhuist naar een andere gemeente of komt te overlijden. Ieder jaar controleert de gemeente of deelnemers nog voldoen aan de inkomenseis. Deze controle is ieder najaar. Let op: de zorgverzekeraar kan uw Gemeentepolis beëindigen als u niet op tijd uw premie betaalt.  

Voldoet u niet meer aan de inkomenseis? 

Dan wordt de Gemeentepolis per 1 januari van het jaar daaropvolgend beëindigd. U kunt dan, in overleg met uw zorgverzekeraar, een andere aanvullende zorgverzekering afsluiten.

Wat als ik als deelnemer ga verhuizen naar een andere gemeente?

Als u gaat verhuizen naar een andere gemeente kunt u niet meer deelnemen aan de Gemeentepolis van de gemeente Hattem. Op www.gezondverzekerd.nl kunt u bekijken of de gemeente waar u heen verhuist een Gemeentepolis heeft. Mogelijk dat u kunt overstappen naar een andere Gemeentepolis bij de gemeente waar u naar verhuist. Neem daarom altijd contact op met uw nieuwe gemeente. 

Wat zijn de precieze data voor opzeggen van de huidige verzekering?

U moet uw oude zorgverzekering vóór 1 januari opgezegd hebben. U kunt gebruik maken van de opzegservice van Aevitae door zich aan te melden voor de Gemeentepolis via www.gezondverzekerd.nl/hattem. Zij regelen dit dan voor u.

Als ik aanvullend verzekerd ben, ontvang ik dan nog bijzondere bijstand voor medische kosten?

In beginsel geldt dat bijzondere bijstand niet mogelijk is voor kosten die onder de Zorgverzekeringswet vallen. Slechts bij dringende redenen kan er een uitzondering op deze regel gelden. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. De gemeente beoordeelt uw situatie  en kijkt of u in aanmerking komt voor bijzonder bijstand.

Vergoed deze Gemeentepolis ook tandartskosten?

De gemeente heeft afspraken gemaakt met de zorgverzekeraar over extra vergoedingen voor
tandartskosten. U betaalt dan bijvoorbeeld geen eigen bijdrage voor de tandarts. Of het maximale bedrag dat wordt vergoed is verruimd. Kies het aanvullende pakket van uw keuze en kijk in de specificatie van de dekking wat voor u van toepassing is.

Moet ik ook nog het verplicht Eigen Risico (€ 385) betalen als ik een Gemeentepolis afsluit?

Nee.

Hoef ik geen eigen bijdragen meer te betalen als ik een Gemeentepolis afsluit?

Zoveel mogelijk eigen bijdragen zijn opgenomen in de Gemeentepolis. Kijk op gezondverzekerd.nl naar de specificatie van de dekking.

Maakt de gemeente de premiebijdrage rechtstreeks over aan mij of aan de verzekeraar?

De bijdrage van de gemeente aan de premie van de zorgverzekering, verrekent de gemeente rechtstreeks met Aevitae. U betaalt aan Aevitae de premie van uw zorgverzekering. Hiervan is de bijdrage van de gemeente al af.  

De premie voor mijn huidige verzekering is lager dan de Gemeentepolis van de gemeente. Hoe kan dat?
De verzekering van de gemeente bestaat over het algemeen altijd uit een basisverzekering inclusief een aanvullende verzekering met extra dekking voor bijvoorbeeld kosten voor brillen, tandarts of fysiotherapie. Het kan zijn dat u zelf op dit moment alleen een basisverzekering heeft. Hierdoor kan het zijn dat uw maandelijkse premie lager is, maar wordt u geconfronteerd met extra kosten als u een bril moet kopen of naar de tandarts of fysiotherapeut gaat.

Ik zie op www.gezondverzekerd.nl/hattem dat vergoedingen ook in sterren worden uitgedrukt. Wat betekent dit?

In de dekkingsinformatie bij het pakket van uw gemeente ziet u op allerlei kostensoorten wat de vergoedingen van Aevitae zijn. Om de vergoedingen van meerdere pakketten te kunnen vergelijken zijn ze samengevat in sterren. Hoe meer sterren u ziet hoe beter de dekking is.