Veranderingen in de eigen bijdrage Wmo

In 2024 is er een wijziging in de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). De eigen bijdrage wordt dan verhoogd. Vanaf 2026 is er nog een wijziging. Dan wordt de eigen bijdrage namelijk inkomensafhankelijk. Wat betekent dit voor jou?

Verhoging eigen bijdrage Wmo (2024)

De eigen bijdrage voor de Wmo is op dit moment maximaal € 19 per maand. Vanaf 1 januari 2024 wijzigt dit vaste bedrag vanwege de inflatie en stijgende kosten voor Wmo-voorzieningen. Naar verwachting stelt de minister in september 2023 (rond Prinsjesdag) het nieuwe bedrag vast. Wanneer je al een eigen bijdrage betaalt, informeert het CAK je tijdig hierover.

Eigen bijdrage Wmo inkomensafhankelijk (2026)

Vanaf 2026 wordt de eigen bijdrage inkomensafhankelijk. Dit betekent dat het CAK de eigen bijdrage vanaf 2026 gaat berekenen op basis van het inkomen. Tot die tijd betaal je een vaste eigen bijdrage. Let op, dit is nu nog een voornemen van het kabinet. Met deze maatregel wil het kabinet de voorzieningen en ondersteuning uit de Wmo beschikbaar houden. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de eigen bijdrage en de wijzigingen kijk op de website van het CAK.