Sport en spel

In Hattem zijn er veel mogelijkheden voor kinderen om te sporten en spelen. Als uw kind kennismaakt met allerlei sporten, leert het dat sporten leuk is. Daar heeft uw kind zijn hele leven plezier van.

Sporten is goed voor de gezondheid van uw kind. En als hij of zij bij een sportclub gaat, is het ook goed voor de sociale contacten.

Sportverenigingen

Vanaf 4 jaar kan uw kind al kennismaken met verschillende sporten. U kunt uw kind bijvoorbeeld inschrijven bij een sportvereniging. Bij sommige verenigingen kunnen kleuters al echt meedoen aan trainingen en wedstrijden. Rond de leeftijd van acht jaar kiezen kinderen vaak zelf voor een bepaalde sport. Sommige kinderen hebben al eerder een duidelijke voorkeur.

In ons gemeentemagazine vindt u alle organisaties, clubs en verenigingen in Hattem.

Naschoolse sportactiviteiten

De buurtsportcoaches organiseren twee middagen in de week naschoolse sportactiviteiten in Hattem. Alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar zijn van harte welkom. Kijk op www.hubhattem.nl voor de dagen, tijdstippen en locaties.

De voordelen van spelen

Soms speelt uw kind alleen, soms met u of met andere kinderen. Kinderen spelen omdat ze het leuk vinden. Veel kinderen vinden het fijn om buiten te spelen. Spelen is erg belangrijk voor de ontwikkeling, nu en later. Spelen is goed voor het lichaam, het verstand en de taalontwikkeling. Spelende kinderen leren dat ze rekening moeten houden met anderen. Thuis, op straat, in de speeltuin, bij spelletjes en op school gelden regels waaraan je je hoort te houden. Kinderen leren daarnaast door te spelen hoe ze hun fantasie kunnen gebruiken.

Sportkoepel Hattem

Sportkoepel Hattem is de overkoepelende organisatie van bijna alle sportverenigingen in Hattem. De sportkoepel stimuleert alle soorten sport, een doelmatig sportbeleid en behartigt de belangen van alle leden in Hattem. Dit doen ze onder andere door overleg en samenwerking te stimuleren tussen organisaties op het gebied van sport, het uitbreiden en verbeteren van faciliteiten en het geven van advies op sportbeleid en de uitvoering daarvan.

Zie ook : Sportakkoord Hattem

Financiële ondersteuning om uw kind te laten sporten (kindpakket)

Moet uw gezin rondkomen van een minimum inkomen? Dat is niet altijd makkelijk. Dat geldt voor ouders, maar ook voor kinderen. Via www.kindpakket.nl kunt u een financiële bijdrage aanvragen voor de contributie van een sportvereniging.