Huisbezoek aan ouderen

In het begin van elk jaar ontvangen mensen die het afgelopen jaar 75 jaar zijn geworden een brief. In deze brief wordt de vraag gesteld of een informatief huisbezoek op prijs wordt gesteld. Bent u vorig jaar 75 jaar geworden en waardeert u een huisbezoek? Dan wordt tijdens dit bezoek met u gesproken over zelfstandig blijven wonen, gezondheid, mobiliteit en vervoer, welbevinden, financiën, tijdsbesteding, beweging en sociale contacten.

Twee vrijwillige ouderenadviseurs van Stichting Welzijn Hattem en/of het Rode Kruis verzorgen het bezoek bij u thuis. Door dit huisbezoek krijgt u de mogelijkheid om op een prettige manier uw wensen en hulpvragen te bespreken.

Huisbezoek

De vrijwillige ouderenadviseurs informeren u tijdens het huisbezoek over de mogelijkheden die er zijn binnen de gemeente Hattem op het gebied van wonen, welzijn, zorg en mobiliteit. Hebt u een hulpvraag? De ouderenadviseurs denken graag met u mee over een mogelijke oplossing en adviseren u over eventuele ondersteuningsmogelijkheden. Op deze manier kunt u tijdig inspelen op de toekomst. U houdt daarbij de regie in eigen hand. Het gesprek vindt plaats bij u thuis en is vertrouwelijk.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het huisbezoek? Neem dan contact op met Stichting Welzijn Hattem, telefoon (038) 443 28 81 of stuur een e-mail naar info@swhattem.nl.