Buurtbemiddeling

Ervaart u overlast van uw buren of buurtgenoten of is er sprake van een burenconflict? Meld dit bij Buurtbemiddeling. Een kleine ergernis kan uiteindelijk leiden tot een fikse ruzie. Buurtbemiddeling kan dat voorkomen.

Buurtbemiddeling helpt mensen om burenruzies op te lossen. De bemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers die u helpen om uw problemen met uw buren te bespreken. Zij luisteren naar het verhaal van beide partijen. Zij praten eerst met u en daarna met de buren. Ze zijn neutraal en geven geen oordeel. Daarna zorgen zij voor een gezamenlijk bemiddelingsgesprek op neutraal terrein. De bedoeling van dit gesprek is dat u samen met uw buren tot een oplossing komt en dat u met elkaar in gesprek kunt blijven, ook als er opnieuw overlast is. Buurtbemiddelaars hebben geheimhoudingsplicht. Buurtbemiddeling is gratis.

Buurtbemiddeling niet voor elke situatie

Buurtbemiddeling is niet geschikt als er sprake is van een strafbaar feit, zoals mishandeling, buitensporige agressie of drugsgebruik. Ook in gevallen van alcoholgebruik, crisissituaties binnen één familie en onenigheid met instanties is buurtbemiddeling niet geschikt.

Meer informatie

Voor vragen, advies of het melden van een conflict kunt u contact opnemen met coördinator Buurtbemiddeling Hettie Schoonhoven via telefoonnummer 06 83 60 38 62 of via e-mailadres info@sb-support.nl.

Kijk voor meer informatie ook eens op www.problemenmetjeburen.nl.