Vervangende zorg (respijtzorg)

Geeft u mantelzorg aan uw kind, partner, ouder of aan iemand anders? Dan kunt u misschien vervangende zorg (respijtzorg) regelen. Dan neemt iemand anders de zorg een tijdje van u over.

Waarom respijtzorg?

Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en jarenlang voor hun naaste. Om dat vol te kunnen houden, is het belangrijk om af en toe even pauze te nemen van de zorg. Maar dat is alleen mogelijk als iemand anders die zorg overneemt. Respijtzorg biedt die mogelijkheid. Het is een middel om overbelasting te voorkomen.

Vormen van respijtzorg

Er bestaan verschillende vormen van respijtzorg. Het is zowel buitenshuis mogelijk als thuis. Een beroepskracht kan de respijtzorg uitvoeren. Maar ook iemand uit uw eigen netwerk, of uit het netwerk van degene voor wie u zorgt. Ook kan een vrijwilliger de respijtzorg uitvoeren.

De inzet van respijtzorg kan incidenteel zijn of structureel. Ook kan het gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager. Daarbij neemt iemand anders de verzorging tijdens de vakantie over.

Aanvraag

U kunt bij verschillende organisaties terecht voor respijtzorg:

  • Stichting Welzijn Hattem, Steunpunt Mantelzorg kan u ondersteunen bij uw mantelzorgtaken.
  • MantelzorgNL is de koepelorganisatie voor mantelzorgers. Iedereen die belangeloos voor een naaste zorgt, kan bij MantelzorgNL terecht. MantelzorgNL geeft informatie, advies en biedt een luisterend oor.
  • De landelijke stichting Handen in huis kan u ook hulp bieden.
  • Ook sommige aanvullende zorgverzekeringen vergoeden respijtzorg. Informeer hiernaar bij uw eigen zorgverzekering.

Ondersteuning vanuit de gemeente

Wilt u uw mantelzorgtaken tijdelijk door iemand anders over laten nemen? Een medewerker van de gemeente Hattem kan samen met u kijken naar de mogelijkheden en u adviseren. Uw persoonlijke situatie is hierbij van belang. De gemeente wil graag voorkomen dat u als mantelzorger uw taken niet meer kunt volhouden.

Doe een Wmo-melding