Werkmakelaar

De gemeente is verantwoordelijk voor re-integratie van mensen die kunnen werken. We noemen dat ook wel: mensen die beschikken over arbeidsvermogen. De werkmakelaar is de schakel tussen werkgevers en de gemeente.

Sommige inwoners hebben tijdelijk of permanent ondersteuning nodig om in hun levensonderhoud te voorzien. En bij het vinden en/of behouden van werk. Dit zijn inwoners die een uitkering van de gemeente ontvangen, of leerlingen die uitstromen van praktijkonderwijs of speciaal onderwijs (pro- en vso-onderwijs).

Werkmakelaar

De gemeente Hattem heeft een werkmakelaar in dienst. Een werkmakelaar zorgt ervoor dat werkgevers en de gemeente elkaar beter kunnen vinden. De werkmakelaar haalt vacatures op bij werkgevers. Zij probeert vervolgens een match te maken met het aanbod van werkzoekenden en met andere uitkeringsgerechtigden. Dit haalt ze uit het bestand van de gemeente Hattem en 13 regiogemeenten.

De werkmakelaar maakt onderdeel uit van het Werkgeversservicepunt Regio Zwolle (WSP). WSP adviseert en ondersteunt werkgevers in de regio bij uiteenlopende arbeidsmarktvraagstukken. WSP biedt je een groot en divers aanbod van personeel. Met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt. WSP fungeert als kenniscentrum en weet de weg naar mogelijke subsidies. Je kunt er ook terecht met branchespecifieke vragen. Het doel van het WSP is om samen met werkgevers meer banen te realiseren voor meer mensen.

Onze werkmakelaar is Marit van Putten. Je kunt contact met haar opnemen door een e-mail te sturen naar maritvanputten@hattem.nl of te bellen naar 06-514 182 69.

Meer informatie: www.wspregiozwolle.nl