(Beschut) werk

Iedereen die kan werken, doet dat ook. Daar gaan we vanuit in Nederland. Is betaald werk voor jou (nog) niet mogelijk? Dan lever je op een andere manier een bijdrage aan de samenleving. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen.

Krijg je een uitkering volgens de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz)? En ben je in staat om te werken? Dan moet je zo snel mogelijk betaald werk vinden.

Jouw verplichtingen

Dit zijn je verplichtingen als je een uitkering krijgt:

 • Je raadpleegt kranten, internet en andere mogelijkheden voor vacatures.
 • Je schrijft je in bij uitzendbureaus.
 • Je kijkt in de vacaturebank van het UWV Werkbedrijf.
 • Je schrijft je in bij het UWV Werkbedrijf.
 • Je reageert op vacatures.
 • Je bewaart bewijzen van je sollicitaties en neemt deze mee als de gemeente daar om vraagt.
 • Je maakt het vinden van werk niet moeilijker en je doet je best bij sollicitaties.
 • Je werkt mee aan een onderzoek naar de mogelijkheden om te werken.
 • Je werkt eraan mee je kansen op werk te vergroten.
 • Je neemt aangeboden werk aan.

Je kunt alleen bij dringende redenen en op individuele gronden tijdelijk een vrijstelling van (een deel van) deze verplichtingen krijgen.

Beschut werk

Kun je je werk alleen onder aangepaste omstandigheden en met begeleiding doen? Dan is beschut werk misschien geschikt voor jou.

Beschut werk is speciaal bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking. In een beschutte (beschermde) werkomgeving kun je dan toch werken.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor beschut werk:

 • Als je een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking hebt.
 • Als je veel (structurele) begeleiding nodig hebt.
 • Als je een aangepaste werkplek nodig hebt.
 • Als je geen normale baan kunt hebben bij een werkgever.

Je kunt bij het UWV een indicatie beschut werk aanvragen. Het UWV beoordeelt of je hiervoor in aanmerking komt.

Doelgroepregister

Je staat in het doelgroepregister als je onder de banenafspraak valt uit het Sociaal Akkoord 2013. Deze banenafspraak helpt meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan. In 2026 moeten dat in totaal 125.000 banen zijn. Het UWV beheert het doelgroepregister. Werkgevers kunnen dit register raadplegen.

Voorwaarden

Je komt in het doelgroepregister te staan als je:

 • In de Wajong zit en kunt werken.
 • Een WSW-indicatie hebt.
 • Een WIW-baan hebt.
 • Een ID-baan hebt.
 • Onder de Participatiewet valt. Daarbij heeft het UWV vastgesteld dat je niet 100% van het wettelijk minimumloon kunt verdienen.
 • Zonder een voorziening niet het wettelijk minimumloon kunt verdienen.

Als je in het doelgroepregister staat, meldt het UWV dit bij ons. De gemeente ondersteunt je dan bij het vinden van werk. Ook kan de gemeente ondersteunende maatregelen inzetten. Zoals loonkostensubsidie voor de werkgever. Van jou verwachten we dat je hieraan meewerkt. Ook verwachten we dat je passend werk aanvaardt.