(Beschut) werk

Iedereen die kan werken, doet dat ook. Daar gaan we vanuit in Nederland. Is betaald werk voor u (nog) niet mogelijk? Dan levert u op een andere manier een bijdrage aan de samenleving. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen.

Voorwaarden

Krijgt u een uitkering volgens de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz)? En bent u in staat om te werken? Dan moet u zo snel mogelijk betaald werk vinden.

Uw verplichtingen

Dit zijn uw verplichtingen als u een uitkering krijgt:

 • U raadpleegt kranten, internet en andere mogelijkheden voor vacatures.
 • U schrijft u in bij uitzendbureaus.
 • U kijkt in de vacaturebank van het UWV Werkbedrijf.
 • U schrijft u in bij het UWV Werkbedrijf.
 • U reageert op vacatures.
 • U bewaart bewijzen van uw sollicitaties en neemt deze mee als de gemeente daar om vraagt.
 • U maakt het vinden van werk niet moeilijker en u doet uw best bij sollicitaties.
 • U werkt mee aan een onderzoek naar uw mogelijkheden om te werken.
 • U werkt eraan mee uw kansen op werk te verbeteren.
 • U neemt aangeboden werk aan.

U kunt alleen bij dringende redenen en op individuele gronden tijdelijk een vrijstelling van (een deel van) deze verplichtingen krijgen.

Beschut werk

Kunt u uw werk alleen onder aangepaste omstandigheden en met begeleiding doen? Dan is beschut werk misschien geschikt voor u.

Beschut werk is speciaal bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking. In een beschutte (beschermde) werkomgeving kunnen zij toch werken.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor beschut werk:

 • Als u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking hebt.
 • Als u veel (structurele) begeleiding nodig hebt.
 • Als u een aangepaste werkplek nodig hebt.
 • Als u geen normale baan kunt hebben bij een werkgever.

U kunt bij het UWV een indicatie beschut werk aanvragen. Het UWV beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt.

Doelgroepregister

U staat in het doelgroepregister als u onder de banenafspraak valt uit het Sociaal Akkoord 2013. Deze banenafspraak helpt meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan. In 2026 moeten dat in totaal 125.000 banen zijn. Het UWV beheert het doelgroepregister. Werkgevers kunnen dit register raadplegen.

Voorwaarden

U komt in het doelgroepregister te staan als u:

 • In de Wajong zit en kunt werken.
 • Een WSW-indicatie hebt.
 • Een WIW-baan hebt.
 • Een ID-baan hebt.
 • Onder de Participatiewet valt. Daarbij heeft het UWV vastgesteld dat u niet 100% van het wettelijk minimumloon kunt verdienen.
 • Zonder een voorziening niet het wettelijk minimumloon kunt verdienen.

Als u in het doelgroepregister staat, meldt het UWV dit bij de gemeente. De gemeente ondersteunt u dan bij het vinden van werk. Ook kan de gemeente ondersteunende maatregelen inzetten, zoals loonkostensubsidie voor de werkgever. Van u verwachten we dat u hieraan meewerkt. Ook verwachten we dat u passend werk aanvaardt.