Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die bijdrage krijgt u naast de kinderbijslag.

Aanvragen kindgebonden budget

Hebt u al een toeslag? Dan krijgt u vanzelf kindgebonden budget, als u er recht op hebt.

Ontvangt u geen andere toeslag? Of kreeg u eerder kindgebonden budget, maar is dit gestopt? En voldoet u nu wel weer aan de voorwaarden voor kindgebonden budget? Vraag de toeslag dan aan bij de Belastingdienst.