Verwijsindex

Wij werken als betrokken (jeugd)professionals met de Verwijsindex. Soms zijn er vragen of problemen waarbij kinderen of jongeren van 0 tot 23 jaar professionele hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld van de huisarts, school of van een hulpverlener. Als meerdere professionals betrokken zijn bij de hulp aan een kind of jongere, is het belangrijk dat zij goed samenwerken. Zodat duidelijk is wie wat doet. De verwijsindex is hier een handig hulpmiddel voor.

De Verwijsindex is een online systeem waarin professionals een signaal afgeven om hun zorg en betrokkenheid aan te geven bij je kind. Het doel van de index is om zorgprofessionals met elkaar in contact te brengen. Op deze manier werken ze niet langs elkaar heen. Je kind krijgt zo de best mogelijke hulp.

Hoe werkt de Verwijsindex?

In het systeem staan de naam, het adres en de geboortedatum van je kind en de contactgegevens van de professional. Er wordt niet in het systeem gezet waarom een professional bij een gezin betrokken is. Mochten twee professionals informatie met elkaar uit willen wisselen, dan wordt altijd eerst toestemming van de ouders gevraagd.

Kijk voor meer informatie op de website van de ZorgRegio Midden IJssel Oost Veluwe