Vertrouwenspersoon

Elk kind, elke jongere en elke (pleeg)ouder of verzorger die te maken heeft met jeugdhulp kan een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het AKJ inschakelen.

Heb je vragen of klachten over het Centrum voor jeugd en Gezin (CJG)? Over instellingen die jeugdhulp uitvoeren, organisaties voor jeugdbescherming, jeugdreclassering, Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming? Dan kun je terecht bij het AKJ. De vertrouwenspersonen van het AKJ staan klaar om je te informeren, te adviseren en zo nodig ondersteuning te bieden. De dienstverlening van het AKJ is gratis.

Contact

(088) 555 1000
info@akj.nl

Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. Je kunt chatten op maandag tot en met donderdag van 16.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 uur tot 17.00 uur.