Nieuws

 • Vlaggen op 18 april

  17 april 2024

  Donderdag 18 april is het 79 jaar geleden dat Hattem bevrijd werd. Om deze belangrijke gebeurtenis te herdenken en te vieren, laten we de vlaggen wapperen door de hele stad. Heb jij een vlag? Doe dan mee en hijs hem in de top!

 • Geen zondagsopenstelling in Hattem

  16 april 2024

  Onder de winkeliers in Hattem is er onvoldoende draagvlak voor een zondagsopenstelling. Dat is de uitkomst van het recent gehouden onderzoek. Het aantal ondernemers dat wel een openstelling wenst, is aanzienlijk lager dan gesteld in het Bestuursakkoord (minimaal 66%). Met deze uitkomst ziet het college geen aanleiding om de zondagsopenstelling in de Verordening Winkeltijden op te nemen.

 • Krachtig Hattem van start

  11 april 2024

  Op woensdagochtend 10 april 2024 vond de startbijeenkomst plaats van de nieuwe preventieaanpak Krachtig Hattem. Deze aanpak is gericht op het creëren van een positieve leefomgeving voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar met als doel: gezond, veilig en kansrijk opgroeien binnen de gemeenschap. Hierbij werken alle disciplines, van ouders/opvoeders, onderwijs, sport, gezondheidszorg, vrijetijdsbesteding en het sociale netwerk rondom een kind, nauw met elkaar samen.

 • Jan Jaspersschool herdenkt en viert Bevrijding van Hattem

  10 april 2024

  Groep 8 van de Jan Jaspersschool herdenkt en viert op donderdag 18 april de Bevrijding van Hattem. De leerlingen worden die dag ontvangen door burgemeester Marleen Sanderse en het 4 en 5 mei comité Hattem.

 • ’t Kleine Veer vaart (bijna) weer

  09 april 2024

  Van zaterdag 20 april tot en met zaterdag 26 oktober vaart de pont weer dagelijks tussen 10.00 en 18.00 uur.

 • Nieuwe ROVA-app nu te gebruiken

  27 maart 2024

  ROVA heeft een nieuwe app ontwikkeld. Deze app is nu beschikbaar in de App Store en Play Store.

 • Artikel 1 van de Grondwet

  27 maart 2024

  ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

 • Oplossing parkeerproblemen Hof van Blom door tijdelijke parkeerplaats

  26 maart 2024

  Het gebied rond De Hof van Blom kent een parkeerprobleem. Het gebied maakt onderdeel uit van de Woonzorgzone waarover de Raad van State nog een besluit moet nemen. Omdat de aanpak van dit probleem hier niet op kan wachten creëren wij tijdelijk 19 extra parkeerplaatsen. Deze tijdelijke parkeerplaats komt op de locatie van het voormalige ijsbaangebouw en blijft totdat de definitieve parkeerplaats in de Woonzorgzone kan worden gerealiseerd.