Vacatures leden Participatieraad

De Participatieraad Hattem is op zoek naar enthousiaste en gedreven mensen, die hun kennis en/of ervaring in willen zetten voor een beter en mooier Hattem! Wilt u aan de slag als lid van de Participatieraad?

De gemeente Hattem heeft sinds het voorjaar van 2016 een Participatieraad. De Participatieraad adviseert het college van B&W met name over het beleid op het gebied van het sociaal domein. De belangrijkste thema’s zijn: zorg, welzijn, wonen, vervoer, (beschut) werk, inkomen, participatie en leefbaarheid. De Participatieraad draagt op deze manier bij aan de verbetering van het sociaal beleid. De leden van de Participatieraad zijn ook sparringpartners voor het college van B&W en de raad en een spreekbuis voor inwoners. Vanwege beëindiging van de zittingsperiode van een aantal leden, zijn wij op zoek naar versterking voor de Participatieraad.

Wat is de Participatieraad?

De Participatieraad werkt vanuit de visie dat iedere inwoner meedoet, ongeacht beperking, afkomst, leeftijd of inkomen. De leden van de Participatieraad zijn inwoners van Hattem die vanuit een brede maatschappelijke interesse, opleiding en/of ervaring sparringpartner willen zijn. Zij dragen een warm hart toe voor de lokale gemeenschap. De Participatieraad gaat met inwoners in gesprek over de effecten van de huidige regelingen en over hun ideeën met betrekking tot toekomstig beleid. De leden pikken signalen op en weten wat er speelt. Het gaat hierbij om vrijwilligerswerk. Leden van de Participatieraad worden voor een termijn van vier jaar benoemd door het college van B&W.

Wat wordt van de leden van de Participatieraad verwacht?

 • U bent een betrokken inwoner van Hattem en spreekt op persoonlijke titel;
 • U heeft affiniteit met, kennis van of ervaring op het gebied van het sociaal domein. De belangrijkste thema’s zijn: zorg, welzijn, wonen, vervoer, (beschut) werk, inkomen, participatie en leefbaarheid. U bent in staat verbindingen te leggen tussen beleid en praktijk;
 • U bent verbonden met de Hattemse samenleving en heeft een relevant netwerk dat u zoveel mogelijk betrekt bij uw meningsvorming en advisering;
 • U bent een plezierige samenwerkingspartner en werkt vanuit een open houding, luistert goed, denkt constructief mee en respecteert de inbreng van anderen;
 • U draagt actief bij aan de zichtbaarheid van de Participatieraad in Hattem. U signaleert eventuele tekortkomingen en aandachtspunten in het sociaal domein van de gemeente Hattem;
 • U komt met ideeën en voorstellen voor verbetering van (uitvoering van) het gemeentelijk beleid;
 • U bent gewend digitaal te werken of u bent bereid dit te gaan doen;
 • U woont in de gemeente Hattem en hebt geen strijdige belangen in relatie tot deelname aan de Participatieraad.

Wat levert het op?

U geeft (kwetsbare) inwoners van Hattem een stem. U draagt bij aan een betere kwaliteit van gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. De zelfredzaamheid en participatie van Hattemers wordt hierdoor zichtbaar versterkt. De reguliere vergaderingen vinden ongeveer 6 keer per jaar plaats op wisselende locaties. Leden van de Participatieraad ontvangen een jaarlijkse vergoeding, gebaseerd op de vrijwilligersvergoedingsregeling.

Solliciteer!

Bent u geïnteresseerd? Dan ontvangen we graag een mail met de volgende informatie:

 • Uw motivatie om lid van de Participatieraad te worden;
 • Met welke doelgroep(en) en aandachtsgebieden u zich verbonden voelt;
 • Uw ervaringen met deze doelgroep(en) en aandachtsgebieden.

U kunt uw mail tot 15 oktober 2020 sturen naar de voorzitter van de Participatieraad, Ed Zandhuis, e-mailadres: participatieraad@hattem.nl.
Voor meer informatie kunt u de voorzitter bellen op telefoonnummer 06-113 082 71.