Rien Bouw

“Als lid van de Participatieraad wil ik samen met de andere leden de ontwikkelingen op het gebied van zorg, welzijn, jeugdhulp en participatie kritisch volgen. Mijn jarenlange onderwijsachtergrond, kennis en ervaring wil ik hiervoor inzetten.

Een veilige en gelukkige leefomgeving is belangrijk, voor volwassenen, maar zeker voor kinderen. Wanneer zij hulp nodig hebben is het belangrijk, dat de juiste ondersteuning en begeleiding er is. De decentralisaties binnen het sociale domein vragen van de gemeente Hattem te komen met duidelijk beleid. Als betrokken inwoner van Hattem wil ik een luisterend oor bieden en een klankbord zijn”.