Margreet Smits

“Participatie is deelnemen en betrokken zijn bij onze samenleving, ik sta midden in de Hattemse samenleving. Als vrijwilliger neem ik de signalen die ik hoor en zie mee naar de Participatieraad. Dat is waardevol. We moeten zuinig zijn en blijven op ouderen en jeugd, voor nu en de toekomst. Ik draag mijn steentje bij aan zaken die onze zorg en aandacht verdienen en bijdragen aan een betere samenleving. Dat is ook voor mijzelf een boeiend leerproces”.