Karin Gilissen

“Ik voel me betrokken bij het welzijn van mensen en wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van het beleid van de gemeente, in het bijzonder op het gebied van jeugd. Deze interesse komt voort uit mijn werkervaring als (huis)arts op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie en als jeugdarts. Ik heb een dochter met een verstandelijke beperking (Downsyndroom), waardoor ik ook persoonlijke ervaring heb met zorg, instanties en beleid van overheid en gemeente op dat gebied. Door deze ervaring, persoonlijke contacten en door me te verdiepen in de achtergronden van het beleid, kan ik de gemeente goed advies geven. Daarbij hoop ik met name mensen, die niet zo goed voor zichzelf kunnen opkomen, te steunen”.