Henk Buerman

"Al diverse jaren ben ik als bestuurslid van het Rode Kruis en als projectleider 'Zelfredzaamheid' actief in het vrijwilligerswerk. Daarnaast vertegenwoordig ik het Rode Kruis in het vrijwilligersplatform van Hattem. Vanuit deze functies zie ik welke behoeften er zijn binnen de Hattemse gemeenschap. Ik ben in de Participatieraad gestapt om signalen op een effectieve manier door te geven aan 'de politiek', zodat het beleid daar op kan worden afgestemd. Ik hoop dan ook dat we in staat zullen zijn om op een (pro)actieve wijze het college van B&W, gevraagd en ongevraagd, de juiste adviezen te kunnen geven".