Geury de Vries

“Ik vind het belangrijk dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt voor alle inwoners van Hattem op het gebied van werk, inkomen en de Wmo. Als lid van de Participatieraad wil ik dicht bij de inwoners staan. Nu ik niet meer actief werkzaam ben, kan ik mij via de Participatieraad blijven inzetten voor andere mensen. Ik ben pragmatisch ingesteld en beoordeel beleidsadviezen vanuit praktisch oogpunt, wat is mogelijk en wat niet. Het is verrijkend om nu met andere zaken bezig te zijn dan tijdens mijn werk”.