Participatieraad

De Participatieraad behartigt de belangen van alle Hattemers, ongeacht beperking, afkomst, leeftijd of inkomen.

De Participatieraad voorziet het college, gevraagd en ongevraagd van advies. Het advies kan gaan over nog te ontwikkelen beleid in het sociaal domein, maar ook over de manier waarop de gemeente haar taken binnen het sociaal domein uitvoert. Belangrijke thema’s zijn jeugd, gezin, zorg, welzijn, wonen in relatie tot zorg, werk en inkomen.

Hebt u suggesties voor verbeteringen op het gebied van de hier genoemde thema’s? Neem dan contact met ons op via participatieraad@hattem.nl.

U kunt de participatieraad ook volgen op Twitter: @PRHattem.

Meer informatie: verordening Participatieraad

Ed Zandhuis

Ed Zandhuis (voorzitter)

 

Erna Klok

Erna Klok

Rudy Eghuizen

Rudy Eghuizen

 

Gees van Ogtrop

Gees van Ogtrop

Marielle Karssing

Mariëlle Karssing

 

Teus van Hattum

Teus van Hattum

Wim Rave

Wim Rave

 

Elsbeth Lamers (secretaris)