Elsbeth Lamers

"Negen jaar geleden zijn wij naar Hattem verhuisd vanwege werk. Wij wonen hier met veel plezier en genieten van alle mooie dingen die dit prachtige stadje ons te bieden heeft. De kinderen hebben een hele fijne tijd op hun basisschool gehad en ik heb me daar 6 jaar ingezet. Eerst als lid en daarna als voorzitter in de medezeggenschapsraad. Ik vond het fijn om iets terug te kunnen doen. De jongste zoon gaat nu naar de middelbare school en het was tijd om ander vrijwilligerswerk te zoeken. Toevallig kwam de vacature voor secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein voorbij. Mijn achtergrond ligt in de zorg en in de Wmo. Het lijkt me leuk om deze kennis mee te nemen, maar ook om meer te weten te komen wat er allemaal reilt en zeilt binnen de gemeente. Ik wil me graag inzetten binnen de Adviesraad als bruggenbouwer tussen inwoner en gemeente."