Ed Zandhuis

“De Participatieraad is een belangrijk onafhankelijk adviesorgaan voor het college van B&W van de gemeente Hattem. Mijn rol als voorzitter, naast affiniteit met de beleidsterreinen binnen het sociale domein, is onder andere het goed zichtbaar maken van de Participatieraad als spreekbuis van de inwoners van Hattem.

Het is van belang dat de leden van de Participatieraad met inwoners in gesprek gaan over de effecten van de huidige regelingen en over hun ideeën met betrekking tot toekomstig beleid. De leden pikken signalen op en weten wat er speelt. Mede om deze reden vergadert de Participatieraad op diverse locaties in Hattem. Inwoners worden nadrukkelijk uitgenodigd, onder andere via berichten in De Dijkpoorter, om aanwezig te zijn bij de openbare vergaderingen en zodoende hun stem te laten horen. Wij hopen op deze manier de inwoners van Hattem meer te betrekken bij de huidige regelingen en toekomstig beleid op het sociale domein.”