Werkgevers

De gemeente is verantwoordelijk voor re-integratie van mensen die kunnen werken. We noemen dat ook wel: mensen die beschikken over arbeidsvermogen. De werkmakelaar is de schakel tussen werkgevers en de gemeente.

Sommige inwoners hebben tijdelijk of permanent ondersteuning nodig om in hun levensonderhoud te voorzien, en bij het vinden en/of behouden van werk. Dit zijn inwoners die een uitkering van de gemeente ontvangen, of leerlingen die uitstromen van praktijkonderwijs of speciaal onderwijs (pro- en vso-onderwijs).

Bent u werkgever?

Wilt u als werkgever weten welke regelingen er zijn voor het in dienst nemen van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt? Lees dan hier het spoorboekje banenafspraak (pdf 262 kb)

Werkmakelaar

De gemeente Hattem heeft vanaf 18 maart 2021 een nieuwe werkmakelaar, Joyce van den Berg, die ervoor zorgt dat werkgevers en de gemeente elkaar beter kunnen vinden. De werkmakelaar haalt vacatures op bij werkgevers. Zij probeert vervolgens een match te maken met het aanbod van werkzoekenden uit het bestand van de gemeente en 13 regiogemeenten, en met andere uitkeringsgerechtigden.

De werkmakelaar maakt onderdeel uit van het Werkgeversservicepunt Regio Zwolle (WSP). WSP adviseert en ondersteunt werkgevers in de regio bij uiteenlopende arbeidsmarktvraagstukken. WSP biedt u een groot en divers aanbod van personeel, met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt. WSP fungeert als kenniscentrum en weet de weg naar mogelijke subsidies. U kunt er ook terecht met branchespecifieke vragen. Het doel van het WSP is om samen met werkgevers meer banen te realiseren voor meer mensen. Want een kans op werk is een kans om bij te dragen aan de maatschappij.

Meer informatie hierover kunt u vinden op www.wspregiozwolle.nl en www.daarwerkenweaan.nl