Eenmalige energietoeslag 2022 en 2023

Heb je een inkomen lager dan 130% van de bijstandsnorm? Dan kom je in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag. Deze toeslag is vanuit de rijksoverheid bedoeld om je gestegen energielasten te compenseren. Er is één toeslag per huishouden mogelijk.

Energietoeslag 2022 aanvragen

Je kunt over 2022 alleen nog het tweede deel van € 500 aanvragen. Deze aanvraag kun je tot en met 30 juni 2023 indienen. Daarna is toeslag over 2022 niet meer mogelijk. 

Energietoeslag 2022 aanvragen met DigiD

Energietoeslag 2022 aanvragen (pdf 134 kb)

Voorwaarden aanvraag energietoeslag 2022

Lees de voorwaarden om te bepalen of je voor de compensatie in aanmerking komt:

Bijlagen bij de aanvraag energietoeslag 2022

We zien graag bewijststukken bij je aanvraag. De bewijsstukken zijn afhankelijk van het soort inkomen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Loonstroken over de maanden maart en oktober 2022;
 • Uitkeringsspecificaties over de maanden maart en oktober 2022;
 • Bij heffingskorting minstverdienende partner: een beschikking voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting;
 • Bij alimentatie of kinderalimentatie: een beschikking uitspraak rechter en echtscheidingsconvenant.

Als het nodig is kunnen we aanvullende informatie of bewijsstukken vragen over je inkomen.

Energietoeslag 2023 aanvragen

Energietoeslag 2023 aanvragen (pdf 134 kb)

Er is geen online aanvraagformulier beschikbaar. Je kunt bovenstaand formulier downloaden, invullen en ondertekenen. 

Voorwaarden aanvraag energietoeslag 2023

Lees de voorwaarden om te bepalen of je voor de compensatie in aanmerking komt:

 • Je woont in de gemeente Hattem.
 • Je hebt een inkomen lager dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm.
 • Wanneer je in 2022 geen recht had op de energietoeslag, kun je de energietoeslag 2023 nog niet aanvragen. Ook niet wanneer je inkomen nu wel onder 130% van de bijstandsnorm ligt. Je moet dan wachten op de invoering van de Wet op de Energietoeslag die naar verwachting per 1 juni in werking treedt. Deze wet is onderdeel van de Participatiewet.
 • Wanneer je in 2022 wel recht had op energietoeslag, maar deze niet hebt aangevraagd, kun je die nog aanvragen tot en met 30 juni 2023 voor een bedrag van € 500. In dat geval kun je nu ook de energietoeslag 2023 aanvragen.

Bijlagen bij de aanvraag energietoeslag 2023

We zien graag bewijststukken bij je aanvraag. De bewijsstukken zijn afhankelijk van het soort inkomen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Loonstrook over de maand voorafgaand aan deze aanvraag;
 • Uitkeringsspecificatie over de maand voorafgaand aan deze aanvraag;
 • Bij heffingskorting minstverdienende partner: een beschikking voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting;
 • Bij alimentatie: een beschikking uitspraak rechter en echtscheidingsconvenant;
 • Bankafschriften over de maand voorafgaand aan deze aanvraag waarop de inkomsten zijn te zien.

Als het nodig is kunnen we aanvullende informatie of bewijsstukken vragen over je inkomen.

Meer informatie

Heb je een vraag over de compensatie? Of weet je niet zeker of je in aanmerking komt? Neem dan contact op met Marja Habers via telefoonnummer (038) 443 16 16. Zij is bereikbaar op maandag tot en met donderdag. 

Hulp bij het invullen van het aanvraagformulier

Heb je hulp nodig bij het invullen van het (online) aanvraagformulier? Dan kun je contact opnemen met Op KO€RS. Dit is een dienst van Stichting Welzijn Hattem. Op KO€RS helpt je onder andere bij het invullen van formulieren. Kijk voor meer informatie en de contactgegevens op www.swhattem.nl/opkoers.

Er is elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur een inloopspreekuur in De Marke (Daendelsweg 2). Er is geen spreekuur in de schoolvakanties.