Eenmalige energietoeslag 2022

Heb je een inkomen lager dan 130% van de bijstandsnorm? Dan kom je in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag 2022. Deze toeslag is vanuit de rijksoverheid bedoeld om je gestegen energielasten voor 2022 te compenseren. Er is één toeslag per huishouden mogelijk.

Energietoeslag aanvragen

Je kunt over 2022 alleen nog het tweede deel van € 500 aanvragen. Deze aanvraag kun je tot en met 30 juni 2023 indienen. Daarna is toeslag over 2022 niet meer mogelijk. 

Energietoeslag 2022 aanvragen met DigiD

Energietoeslag 2022 aanvragen (pdf 134 kb)

Voorwaarden

Lees de voorwaarden om te bepalen of je voor de compensatie in aanmerking komt:

  • Je woont in de gemeente Hattem.
  • Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als in de maand voorafgaand aan de aanvraag het inkomen niet hoger is geweest dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm.
  • Studenten met studiefinanciering komen niet in aanmerking voor de toeslag.

Bewijsstukken

We zien graag bewijststukken bij je aanvraag. De bewijsstukken zijn afhankelijk van het soort inkomen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Loonstrook over de maand voorafgaand aan deze aanvraag;
  • Uitkeringsspecificatie over de maand voorafgaand aan deze aanvraag;
  • Bij heffingskorting minstverdienende partner: een beschikking voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting;
  • Bij alimentatie of kinderalimentatie: een beschikking uitspraak rechter en echtscheidingsconvenant;
  • Bankafschriften over de maand voorafgaand aan deze aanvraag waarop de inkomsten zijn te zien.

Als het nodig is kunnen we aanvullende informatie of bewijsstukken vragen over je inkomen. 

Energietoeslag 2023

Vanuit het Rijk wordt er gewerkt aan een wet Energietoeslag. Naar verwachting is deze wet er in juni 2023. Wij wachten als gemeente op informatie over hoe de energietoeslag er voor 2023 uit gaat zien en wanneer wij deze kunnen uitkeren. Tot die tijd is het nog niet mogelijk om de energietoeslag 2023 aan te vragen.

Meer informatie

Heb je een vraag over de compensatie? Of weet je niet zeker of je in aanmerking komt? Neem dan contact op met Marja Habers via telefoonnummer (038) 443 16 16. Zij is bereikbaar op maandag tot en met donderdag. 

Hulp bij het invullen van het aanvraagformulier

Heb je hulp nodig bij het invullen van het (online) aanvraagformulier? Dan kun je contact opnemen met Op KO€RS. Dit is een dienst van Stichting Welzijn Hattem. Op KO€RS helpt je onder andere bij het invullen van formulieren. Kijk voor meer informatie en de contactgegevens op www.swhattem.nl/opkoers.

Er is elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur een inloopspreekuur in De Marke (Daendelsweg 2). Er is geen spreekuur in de schoolvakanties.