Uw vermogen

Om te berekenen hoe hoog uw vermogen is, telt het saldo op al uw bankrekeningen mee. Dus ook bankrekeningen van minderjarige kinderen en ook eventueel contant geld tellen mee. Auto’s die meer waard zijn dan € 2.269 kunnen ook meetellen. Denk daarnaast aan bijvoorbeeld de waarde van een boot, caravan, aandelen of af te kopen verzekeringen.

Een eigen huis is ook vermogen. De gemeente beoordeelt daarom hoeveel vermogen er in uw woning zit. Daarbij kijken we naar de overwaarde van uw huis. Dit is de waarde die uw huis nu heeft, min de nog niet afgeloste hypotheek. Wanneer de overwaarde meer is dan € 54.900 kan dit gevolgen hebben voor uw aanvraag.

Hebt u vragen over uw vermogen? Neem dan contact op met het Loket Werk en Inkomen.