Vijf personen tekenen de Participatieverklaring

Op vrijdag 24 januari ondertekenden vijf personen de Participatieverklaring. In de Participatieverklaring geven zij aan betrokken te zijn bij de Nederlandse samenleving. Alle personen hebben een verblijfsvergunning gekregen en wonen in Hattem.

Wethouder Carla Broekhuis-Bonte was namens het college van B&W aanwezig bij de ondertekeningen: ‘Het is fijn dat wij ook voor deze nieuwe inwoners een warme thuisbasis kunnen zijn. Ik hoop dat onze nieuwe inwoners hier met veel plezier wonen. In de aanloop naar de ondertekening van de Participatieverklaring zijn deze nieuwe Hattemers geholpen door Stichting Vluchtelingencontact Hattem. Ze kregen bijvoorbeeld uitleg over de normen en waarden in de Nederlandse samenleving en wat de Participatieverklaring precies inhoudt. Deze ondersteuning vanuit Vluchtelingencontact is erg waardevol: het is belangrijk dat mensen hun draai kunnen vinden en zich goed kunnen redden in Hattem. Wij nodigen hen dan ook van harte uit om mee te doen en hun talenten te ontplooien.'

Participatieverklaring

Voor nieuwkomers die vanaf 1 oktober 2017 een verblijfsvergunning en huisvesting hebben, is de participatieverklaring een verplicht onderdeel van de inburgering. Dat betekent dat alle nieuwkomers als onderdeel van hun inburgeringsexamen eerst het traject rond de participatieverklaring moeten doorlopen bij de gemeente. Het participatieverklaringstraject bestaat uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Gemeenten laten nieuwkomers op deze manier kennismaken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Dit wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.

Participatieverklaring