Felicitaties door gemeente voor cursisten

Gemeente Hattem heeft woensdagochtend de cursisten van de door de gemeente gratis beschikbaar gestelde computercursus gefeliciteerd met een bloemetje. De cursisten zijn in 7 weken een stuk digivaardiger geworden door de computercursus bij de Bibliotheek Noord-Veluwe.

“Hartelijk dank om ons wegwijs te maken op internet! Met onze weinige kennis heb je ons al dingen geleerd waar wij wat aan hebben.” Via een kaartje bedankten de cursisten hun trainers voor de begeleiding bij de computercursus. Namens de gemeente Hattem feliciteerde Wytske Verschoor de deelnemers met het bereikte resultaat en overhandigde hen een bloemetje. Verschoor gaf aan dat het mooi was om te zien dat de deelnemers veel geleerd hebben en dat er bovendien ruimte was voor ontmoeting. De gemeente bood deze cursus aan vanwege het belang van digitale vaardigheden in de huidige samenleving. Internet wordt steeds belangrijker in het dagelijks leven. 

Jacqueline Junte van Bibliotheek Noord-Veluwe, een van de trainers, vertelde dat een belangrijk doel van de cursus is om angst voor het gebruik van internet weg te nemen. “Door alle verhalen die er rond gaan over oplichting via internet is de angst voor het gebruik van internet groter geworden. De cursisten hebben veel geleerd van de module Veilig Online, waardoor de angst wat wordt weggenomen.”, vertelde Junte. “In die module wordt aandacht besteed aan het herkennen van (on)veilige websites, het kiezen van sterke wachtwoorden en waar je op moet letten bij online betalen”. 

De cursisten waren enthousiast over deze kennismaking met internet en digitale vaardigheden. “Ik heb veel geleerd en voel me zelfverzekerder” vertelde een van hen. “Fijn dat je op je eigen tempo kunt werken en dat je thuis alles kunt herhalen” vermelde een van de andere cursisten. Ook het geduld van de trainers werd gewaardeerd. In deze 7 lessen werd een basis gelegd, een groot deel van de cursisten gaat in het najaar door met een vervolg cursus bij de bibliotheek in Hattem. Meer informatie over de computercursus is te krijgen via www.bibliotheeknoord-veluwe.nl of via de servicebalie in de bibliotheek.