Tijdelijke Ondersteuning in noodzakelijke kosten beschikbaar

Het is nu mogelijk om gebruik te maken van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze financiële regeling is bedoeld voor huishoudens die door de coronamaatregelen inkomen verliezen en daardoor hun noodzakelijke kosten voor wonen, zoals huur of hypotheek of gas, water en elektriciteit, niet meer kunnen betalen. Het gaat om een landelijke maatregel die wordt uitgevoerd door de gemeente. De Rijksoverheid heeft 130 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de regeling.

Op www.hattem.nl/OndersteuningKosten kunnen Hattemers de regeling aanvragen.

Wethouder Carla Broekhuis-Bonte: ‘Inmiddels zijn we al een jaar gebonden aan erg ingrijpende maatregelen. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om het coronavirus in te dammen, maar veroorzaken ook veel leed. Sommige ondernemers zitten al tijden met een gesloten winkel of horecagelegenheid. En ook veel werknemers hebben te maken met ontslag of minder werkuren door de coronamaatregelen. Er zijn allerlei regelingen om in de kosten van het bedrijf of de loonkosten tegemoet te komen, maar bij sommige inwoners is ook de situatie thuis schrijnend. De vaste lasten voor wonen kunnen niet meer opgebracht worden door het gebrek aan inkomsten. Om hierin te ondersteunen is er nu de nieuwe regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten.’