Kent u iemand die een lintje verdient?

Bijna iedereen zal deze vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich vrijwillig in voor onze samenleving. Vaak zonder eigen belang en in alle bescheidenheid. Voor deze mensen kunt u een lintje aanvragen.

De nadruk bij het verlenen van een onderscheiding ligt op de bijzondere, persoonlijke verdien-sten of prestaties. Al die mensen die belangeloos bijzondere activiteiten uitoefenen vormen samen het cement van de samenleving. Met z’n allen kunnen wij ervoor zorgen dat zij in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding. Dat is geen eenvoudige opgave. Maar wel een uitdaging die het zeker waard is om aan te gaan.

Uitreikingen

Koninklijke onderscheidingen worden vaak op de laatste werkdag voor Koningsdag tijdens de lintjesregen uitgereikt. Een Koninklijke onderscheiding kan ook tijdens een andere gelegen-heid dan de jaarlijkse lintjesregen worden uitgereikt, bijvoorbeeld bij een jaarvergadering of een jubileum van een vereniging.

Aanvraag indienen

Een aanvraag voor een onderscheiding moet altijd ingediend worden bij de burgemeester van de woonplaats waar de voor te dragen persoon woont. Wanneer u iemand wilt voordragen voor een lintje tijdens de algemene gelegenheid, de lintjesregen, dan dient u uw aanvraag vóór 1 juli van het jaar voorafgaand aan de algemene gelegenheid in te dienen. Een voorstel voor de uitreiking bij een andere bijzondere gelegenheid moet tenminste vijf maanden van tevoren worden ingediend. Via de website www.lintjes.nl kunt u een online voorstelformulier invullen.

Vooroverleg met de gemeente

Twijfelt u over de haalbaarheid van de voordracht? Neem dan contact op met de gemeente. Wij kunnen nagaan of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding en u vertellen hoe u te werk moet gaan.