Gemeentelijke belastingaanslagen worden dit weekend bezorgd

Op zaterdag 25 januari wordt de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen 2020 bezorgd in Hattem.

Dit is een gecombineerd aanslagbiljet waarop staan vermeld (indien van toepassing):

  • aanslagregels OZB
  • afvalstoffenheffing (vastrecht)
  • ledigingen restafval 2019
  • rioolheffing
  • onderhoudsrecht graf
  • WOZ-beschikking

Heeft u niets ontvangen via de post? Controleer dan eerst uw berichtenbox van MijnOverheid. Staat hier ook niets in? Neem dan contact op met de gemeente Hattem, afdeling Belastingen via belastingen@hattem.nl of (038) 443 16 16.

Belastingaanslagen digitaal via MijnOverheid

Wilt u de gemeentelijke aanslagen voortaan digitaal ontvangen? Dit kan via MijnOverheid. Meld u hiervoor aan via www.mijn.overheid.nl.

WOZ-waarde met taxateur bespreken

Op maandag 3, dinsdag 4 en donderdag 6 februari tussen 15.00 uur en 20.00 uur kunt u uw WOZ-waarde persoonlijk met een taxateur bespreken. Dit is handig als u twijfelt of de vermelde WOZ-waarde wel correct is. Naar aanleiding van het gesprek met de taxateur kan de gemeente de waarde eventueel herzien. Dat kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Maak een afspraak via www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16.

Vergoeding precario vervallen

Vorig jaar heeft de gemeente via het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen inwoners en bedrijven een vergoeding gegeven voor de precariobelasting die waterbedrijf Vitens hen in rekening bracht. Deze vergoeding staat nu niet meer op het aanslagbiljet. In een beroepszaak heeft de rechter namelijk bepaald dat de gemeente geen precariobelasting mag opleggen aan Vitens. Daarmee vervalt ook deze vergoedingsregeling.

Geef wijzigingen op tijd door

Het tijdig doorgeven van wijzigingen kan onjuiste aanslagen voorkomen. Als u in de loop van het jaar verhuist, moet u dit tijdig melden in het stadhuis.

Betaling/Automatische incasso

Vermeld bij betaling van de aanslag altijd het volledige aanslagnummer als betalingskenmerk. Bij automatische incasso wordt het bedrag in acht termijnen afgeschreven. Machtigingskaarten hiervoor zijn bij het aanslagbiljet bijgesloten. Als u deze vóór 21 februari 2020 instuurt wordt het bedrag van deze aanslag in termijnen afgeschreven.

Kwijtschelding

Als u weinig inkomen of vermogen hebt, komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. U kunt dit aanvragen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing. Vraagt u voor de eerste keer kwijtschelding aan? Vul dan online het kwijtscheldingsformulier in op www.hattem.nl/belastingen. U kunt het formulier ook aanvragen bij balie Belastingen in het stadhuis. U hoeft geen formulier in te vullen als u eerder kwijtschelding hebt gekregen en de gemeente toestemming hebt gegeven uw gegevens op te vragen. U krijgt dan automatisch bericht van de gemeente.
Let op: een onvolledig ingevuld verzoekformulier wordt niet in behandeling genomen.

Kwijtschelding waterschapsbelasting

Vanaf 2020 stopt het GBLT de samenwerking op het gebied van kwijtschelding met de gemeente Hattem. Wilt u voor kwijtschelding van de waterschapsbelasting in aanmerking komen dan dient u dit rechtstreeks bij het GBLT aan te vragen.

Vragen?

Kijk voor meer informatie over bezwaar maken, een taxatieverslag aanvragen, automatische incasso en kwijtschelding op www.hattem.nl/belastingen. Een afspraak met een belastingmedewerker van de gemeente maakt u via www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16.