Informatierubriek vanaf 18 augustus in de Hattemer

De gemeente Hattem en lokale huis-aan-huiskrant de Hattemer hebben een overeenkomst getekend voor het plaatsen van de gemeentelijke informatierubriek. Vanaf woensdag 18 augustus verschijnt de informatierubriek, met de officiële publicaties en nieuws van de gemeente, in de Hattemer. De informatierubriek verschijnt in principe wekelijks in de huis-aan-huiskrant. De overeenkomst is voor twee jaar met twee keer een optie op verlenging van een jaar.

Burgemeester Marleen Sanderse is blij met de nieuwe overeenkomst: ‘Door de informatierubriek van de gemeente in de Hattemer te plaatsen hebben we een echt Hattemse krant. De Hattemer brengt echt lokaal, Hattems nieuws en de informatierubriek met publicaties en nieuws van de gemeente past daar goed tussen. Ik ga er van uit dat we op deze manier onze inwoners en ondernemers nog beter kunnen bereiken.’

Ook het team van de Hattemer is blij dat het gemeentenieuws is gegund aan de Hattemer. “Het besluit van de gemeente zegt iets over de communicatiekracht van de lokale huis-aan-huis krant. De plaatsing van de gemeentepagina in de Hattemer is voor ons een goede steun in de rug. Het stelt ons in staat om in tijden waarin de advertentie inkomsten teruglopen lokaal nieuws te brengen. Dit komt weer ten goede aan de gehele Hattemse bevolking. De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om een onafhankelijke spreekbuis te zijn voor alle geledingen van de bevolking. Het is fijn dat dit ook gewaardeerd wordt. We blijven ons onverminderd inzetten om samen met alle Hattemers een nieuwswaardige krant te maken die met veel plezier gelezen wordt. Deze samenwerking helpt ons daarbij”.

Begin juni werd bekend dat huis-aan-huiskrant Veluws Nieuws, waarin de gemeentelijke informatierubriek wekelijks stond, verkocht is aan huis-aan-huiskrant de Schaapskooi. Naar aanleiding hiervan is de gemeente in gesprek gegaan met BrugMedia en de Schaapskooi over de invulling van de bestaande overeenkomst. Op basis van deze gesprekken hebben de partijen in goed overleg besloten de samenwerking te beëindigen per 13 augustus.