Training ‘GOED omgaan met dementie’

Op maandagavond 12 februari organiseert de werkgroep Hattem Dementievriendelijk de training ‘GOED omgaan met dementie’. Deze training is gratis toegankelijk voor inwoners van Hattem.

De training vindt plaats bij Stichting Welzijn Hattem in De Marke (Daendelsweg 2) en begint om 19:00 uur. Er is plaats voor 20 deelnemers. Je kunt je aanmelden door een email te sturen naar Janine Verduijn van het Geheugensteunpunt Hattem via hattem@hetgeheugensteunpunt.nl.

Hattem dementievriendelijk

Dementie is volksziekte nr. 1: een op de vijf Nederlanders krijgt de hersenziekte. Iedere Hattemer komt dus vroeg of laat in contact met mensen met dementie. Het is daarom van belang dat zoveel mogelijk mensen in Hattem weten wat zij kunnen doen om te helpen wanneer iemand het zelf even niet meer weet. Een dementievriendelijker Hattem bereiken we wanneer steeds meer inwoners, winkeliers en leden van verenigingen en kerken weten hoe zij dementie kunnen herkennen. Zodat mensen met dementie gewoon boodschappen kunnen doen en naar hun vereniging, kerk of de bibliotheek kunnen blijven gaan. En hulp krijgen wanneer zij het even niet meer weten, juist vanuit hun directe omgeving. 

Ervaren trainers

De training wordt gegeven door Lia van Nimwegen en Marieke Koopman van de landelijke organisatie Samen dementievriendelijk. In 2,5 uur tijd krijg je op laagdrempelige wijze handvatten aangereikt, zodat je dementie voortaan herkent én weet hoe je goed met mensen met dementie omgaat. Is het bijvoorbeeld verstandig om iemand te verbeteren? En is praten in korte zinnen nuttig? Na de training ‘GOED omgaan met dementie’ weet je het antwoord op deze vragen.

Goed voorbereid

Ter voorbereiding op de trainingsavond raden wij de deelnemers aan om thuis alvast een of meer trainingen te volgen via www.samendementievriendelijk.nl. Deze online trainingen duren ongeveer 15 minuten en zijn gratis te volgen.

Samen dementievriendelijk 

Het programma Samen dementievriendelijk maakt Nederlanders bewust van de impact van dementie op de samenleving. Want het helpt als mensen dementie niet alleen herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger. Samen dementievriendelijk brengt sinds 2016 met succes dementie en hoe om te gaan met mensen met dementie onder de aandacht en is een gezamenlijk initiatief van Alzheimer Nederland en het ministerie van VWS.