Participatieraad

De Participatieraad behartigt de belangen van alle Hattemers, ongeacht beperking, afkomst, leeftijd of inkomen.

De Participatieraad voorziet het college, gevraagd en ongevraagd van advies. Het advies kan gaan over nog te ontwikkelen beleid in het sociaal domein, maar ook over de manier waarop de gemeente haar taken binnen het sociaal domein uitvoert. Belangrijke thema’s zijn jeugd, gezin, zorg, welzijn, wonen in relatie tot zorg, werk en inkomen.

Vacatures leden klankbordgroep Participatieraad

Vacatures leden Participatieraad

Hebt u suggesties voor verbeteringen op het gebied van de hier genoemde thema’s? Neem dan contact met ons op via participatieraad@hattem.nl.

U kunt de participatieraad ook volgen op Twitter: @PRHattem.

Meer informatie: verordening Participatieraad

Groepsfoto Participatieraad

Teus van Hattum staat niet op bovenstaande foto.

Ed Zandhuis

Ed Zandhuis (voorzitter)

 

Erna Klok

Erna Klok

Rudy Eghuizen

Rudy Eghuizen

 

Karin Gilissen

Karin Gilissen

Margreet Smits

Margreet Smits

 

Rien Bouw

Rien Bouw

Henk Buerman

Henk Buerman

 

Kees van de Meent

Kees van de Meent

Geury de Vries

Geury de Vries

 

Gees van Ogtrop

Gees van Ogtrop

Teus van Hattum

Teus van Hattum